Det mentale univers

Hvad er formålet med Det Mentale Univers?

Formålet er først og fremmest at være en platform der er bindeled mellem behandleren og klienten. 

Dernæst er vores formål også at mindske den grøft der er mellem alternativ behandling og klinisk behandling. Samt skabe en forståelse af hvordan begge behandlings traditioner kan bruges både hver for sig men også sammen. Formålet er at skabe et univers eller en platform hvor der er plads til alle inden for den mentale verden uanset om man er healer, håndlæser, psykolog, clairvoyant eller coach mv. Vigtigst er nemlig at alle mennesker kan få let adgang til- og har mulighed for at finde rette behandler, for at værner om deres mentale sundhed. Dermed er formålet ydermere at skabe et univers hvor det er lige så almindeligt at dyrke sin mentale sundhed, som sin fysiske sundhed.

Avatar

Azendo Azendo

Skriv en kommentar