Det mentale univers

Om Det Mentale Univers

Hvordan blev Det Mentale Univers til?

Det Mentale Univers blev til efter vi, Lise og Cindie, havde haft en af vores meget lange telefonsamtaler. Vi oplevede begge to at være blevet færdig med uddannelser inden for mental sundhed og med en holistisk tilgang, men vi kunne ikke overskue, hverken tidsmæssigt eller økonomisk, at oprette hjemmeside og lave markedsføring.

Derfor fandt vi ideen om at opbygge et univers eller en platform der samler alle behandlere/rådgivere/vejledere inden for mental sundhed, give dem muligheden for at få en mini-hjemmeside, et bookingsystem, betalingssystem og mail, til billige penge. På denne måde vil man som behandler lynhurtigt kunne starte sin virksomhed og dermed kunne hjælpe andre mennesker med deres mentale sundhed.

Videre byggede vores ide også på hvordan alle danskere let og hurtigt kunne finde frem til lige præcis den behandler/rådgiver/vejleder der giver mening for den enkelte. Derfor var det tydeligt for os at vi skulle skabe et univers, et holistisk univers for alle, hvor der både er plads til de mennesker der udelukkende ønsker klinisk terapi, de mennesker der udelukkende ønsker alternativ eller spirituel behandling og de mennesker der ønsker alt derimellem.

Vores formål med Det Mentale Univers er først og fremmest at være en platform der er bindeled mellem behandleren og klienten – en let og nem løsning for alle. Dernæst er vores formål også at mindske den kløft der er mellem såkaldt alternativ/spirituel behandling og klinisk behandling. Samt skabe et fokus og en mulighed for at alle behandlings traditioner kan bruges både hver for sig men også sammen. Formålet er at skabe et univers eller en platform hvor der er plads til alle inden for den mentale verden uanset om man er healer, håndlæser, psykolog, clairvoyant eller coach. mv. Vigtigst er nemlig at alle mennesker kan få let adgang til- og har mulighed for at finde rette behandler, for at værne om deres mentale sundhed.
Det Mentale Univers’ formål er at skabe et univers hvor det er lige så almindeligt at dyrke sin mentale sundhed, som sin fysiske sundhed.

I vores arbejdsproces har vi brugt mange timer på at snakke, tænke, afprøve og tage beslutninger. Men i vores proces har vi også haft brug for viden og andre menneskers erfaring og hjælp. Derfor er vi kun tænkerne bag Det Mentale Univers, men uden alle jer, findes Det Mentale Univers ikke. Så TUSIND TAK fordi du er en del af os!

Kvinderne bag

Indehaver
Cindie Schmidt
Indehaver
Lise Grevsen Møller